Klubben

Svenska Borgward Klubbens främsta uppgift är att bevara ännu existerande fordon av märkena Borgward, Goliath, Lloyd och Hansa. Idag finns det cirka 800 av dessa bilar i Sverige och mer än 100 av dem rullar omkring på våra vägar.

Vi arbetar med att förmedla, anskaffa och tillverka reservdelar till dessa bilmärken, samt ge medlemmarna möjligheter att utbyta erfarenheter vid till exempel renoveringar.

”Borgward Nytt” är vår egen klubbtidning som kommer ut fyra gånger om året. Här får våra medlemmar annonsera gratis.

Medlemsavgiften är för närvarande 350 kronor om året och sätts in på postgironummer 438 13 96-3

Svenska Borgward Klubben bildades 1978 som en intresseorganisation. 1983 fick klubben en bredare bas då bland annat en styrelse bildades och stadgar antogs. I dag har vi cirka 250 medlemmar.

Det finns flera Borgwardklubbar runt om i världen och SBK har etablerat kontakter med klubbar i Tyskland, Danmark, Norge, Österrike, Schweiz, Belgien, England, Sydafrika, USA och Finland.