Kontakt

Ordförande

Claes Jägevall    claes@jagevall.se
Bergmans gata 7
7543 34 Tibro

Sekreterare

Ronny Nilsson info@interprodukter.se
Box 197
281 22 Hässleholm

Redaktör för Borgward Nytt

Lars Källbom  larskallbom@hotmail.com
Båtvägen 9
439 65 Stråvalla

Kassör

Hans Wiklund    omen.bip@spray.se
Fredriksbergsvägen 12 B
155 30 Nykvarn

Ledamot

Per-Anders Henriksson
Dungevägen 6
570 02 Stockaryd

Glömt betala medlemsavgiften? Sätt in årsavgiften, 300 kronor, på postgiro 438 13 96-3.